Studiu de caz: SDEE Transilvania Nord

Sdee Transilvania Nord

Context

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (SDEE Transilvania Nord) este unul din cei mai mari distribuitori de energie din România, deservind 6 județe din regiunea de Nord-Vest și 1,200,000 clienți cu o cantitate cumulata de peste 5 milioane MWh.

Prima implementare SAP a avut loc in 2002-2003 (module ERP, implementate împreună cu societatea regionala de furnizare) si a fost ulterior disociată de compania de furnizare și îmbunătățită cu funcționalitățile specifice industriei (IS-U) in 2006-2008.

Compania administrează prin intermediul sistemului SAP toate informațiile necesare despre 1,2 milioane echipamente de măsurare, 2,000 km de linii de înaltă tensiune, 40,000 km de linii de medie și joasă tensiune și echipamentele aferente.

Provocări

După 15 ani de operare ERP și 10 ani de acumulare date IS-U, mai multe tabele din baze de date au crescut semnificativ în dimensiune, generând astfel diverse probleme:

  • Eforturi administrative crescute, volume de backup, timpi de realizare ai backupului și timpi de indisponibilitate mai mari
  • Cerințe mai mari ale echipamentelor hardware în termeni de alocare a spatiului de stocare și a puterii de procesare
  • Timpi de răspuns mai mari pentru operațiile zilnice, timpi de transfer mai mari catre sistemul de raportare (BW), si pentru raportarea operationala
  • Dificultăți sporite pentru operațiile de update și upgrade – copiile de sistem durează mult mai mult timp, aplicarea de note și patch-uri este îngreunată, procesul de testare este mai putin eficient.
  • Randament scăzut pentru mai mult de 400 utilizatori care au dificultăți în a procesa taskurile zilnice
  • Satisfacție a clientului mai scăzută, generată de timpi de răspuns mai mari din partea companiei de distribuție
  • Costuri si efort mai mari pentru reproiectarea aplicațiilor și pentru a crește capacitatea hardware.

Soluția

Faza de analiză a proiectului a demarat cu o evaluare cuprinzatoare a bazei de date pentru sistemul productiv prin utilizarea de instrumente SAP standard, urmărind cele mai mari tabele și pe cele cu cea mai mare rată de creștere. Pe baza acestor rezultate, echipa a identificat obiectele de business cu cel mai mare impact asupra performanței și a analizat toate conexiunile de business și tehnice între aceste obiecte, precum și condițiile de retenție. Acestea au la bază trei tipuri de cerințe: legale (inclusiv reglementările din domeniu), cele de business și dependențele tehnice.

Cele două seturi de instrumente tehnice utilizate au fost: retenția SAP standard și instrumentele de arhivare (SARA și alte tranzacții relaționate) și soluția inPuncto Biz2Archiver pentru administrarea arhivelor rezultate, solutie integrata nativ cu SAP. Specificația tehnică și implementarea au acoperit atât nevoia imediată de ahivare a datelor și reducere a dimensiunii tabelelor, precum și procesul continuu pentru gestionarea creșterii volumelor de date incluzand principia si proceduri pentru sesiunile de arhivare periodice viitoare.

Echipa de implementare a asigurat mecanismele pentru extragerea și validarea datelor, verificarea arhivării pentru a asigura integritatea datelor, ajustarea rapoartelor și posibilități de recuperare a datelor din tranzacții SAP standard sau din rapoarte ERP sau BW.

Rezultate

Implementarea a durat 8 luni, urmate de 12 luni de suport și a dus la arhivarea a 16 obiecte de business complexe, furnizând 15 rapoarte noi. Baza de date rezultată a fost defragmentată, toti indecșii au fost reconstruiți și echipa clientului a fost intruită să administreze procesele de arhivare viitoare și activitățile de management al bazei de date asociate.
Uitlizatorii pot accesa datele arhivate direct din SAP și pot realiza analiza pe baza datelor arhivate folosind rapoartele tradiționale cu ajustarile necesare.

Mecanismele standard SAP de control acces sunt ajustate pentru a include datele arhivate. Toate operațiunile sunt realizate folosind interfața SAP, asigurând astfel acceptanța deplină din partea utilizatorilor finali. Aceștia pot utiliza programe specifice, în modul de test sau productiv, pentru arhivarea datelor, verificarea și ștergerea acestora din baza de date dupa arhivare..

Proiectul a redus semnificativ baza de date, a crescut viteza de operare și satisfacția utilizatorilor, eliminând nevoia de a face cheltuieli imediate pentru mărirea hardware-ului existent.