Studiu de caz: Enel SAP IS-U

Soluție integrată de facturare pentru industria de utilităţi SAP IS-U bazată pe SAP Hana Enterprise Cloud Suite

Context

Schimbările din domeniul distribuţiei/furnizării de energie precum liberalizarea pieței și concurența tot mai mare pentru clienți creează necesitatea actualizării sistemelor informatice cu scopul de a menține un avantaj tehnologic față de concurenți.

În scopul obţinerii de indicatori economici stabili trebuie diversificată gama de produse și servicii disponibile pentru clienții și îmbunătățită calitatea serviciilor, iar sistemele suport trebuie să ofere flexibilitatea necesară pentru a crea și implementa noi produse și servicii mai rapid.

Pentru a răspunde acestor imperative Grupul Enel a lansat un program, denumit SAP IS-U EveryWhere, care are ca obiectiv implementarea soluției SAP IS-U pentru diviziile de Distribuție și Furnizare în toate țările grupului Enel.

Implementarea din România, în domeniul furnizării, are ca obiectiv actualizarea sistemului informatic cu scopul de a obține un avantaj competitiv pentru cele două companii: Enel Energie și Enel Energie Muntenia.

Provocări

Provocarea principală a proiectului a fost necesitatea interfaţării cu un landscape complex (CRM Salesforce – pentru gestiunea clienţilor, GMC – pentru gestionarea formularelor, FileNet – pentru managementul de documente, COGNOS – pentru managementul rapoartelor, MyEnel – ca platforma web pentru mobile application, Call Center).

A doua provocare a fost reprezentată de timpul scurt de implementare.

Între provocări poate fi menţionată diversitatea de competenţe a echipei de implementare. Specialişti din domenii tehnologice diferite au cooperat sinergic armonizând metode şi standarde de implementare specifice într-un demers mixt Agile/Waterfall. Echipa de proiect a trebuit să urmeze îndeaproape și să regleze imediat soluțiile propuse, compunând noul sistem, în funcție de dinamica și evoluția organizațională.

Soluția

Soluţia implementată este SAP HANA Cloud for Utilities, soluţie bazată pe SAP Hana Enterprise Cloud Suite. Companiile cuprinse in aria de implementare sunt două: Enel Energie si Enel Energie Muntenia.
Soluția implementată are următoarea structură: Billing Calendar and Meter Reading Acquisition, Billing, Invoicing, Front Office Integration – Technical & Commercial Request Management, Monitoring & Tools, Printing, Post process; SAP SD (Other services billing); SAP FI-AR/FI-CA (Credit management, Collection, Account receivable, Risk Prevention, Clustering and Monitoring, Suspension and Reactivation, General Ledger Integration).
Metodologia de implementare a fost SAP Activate, metodologie probată, repetabilă și de succes pentru implementarea soluțiilor SAP în toate industriile și mediile clienților.
Orice proiect care utilizează metodologia de implementare SAP Activate este conceput a se derula din patru faze care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului de la pregătire, până la GoLive:
Pregătire: Implementatorul SAP (în calitate de SAP Partner) și Clientul execută activitățile inițiale de planificare și de pregătire pentru a începe proiectul.
Explorare: Clientul și Implementatorul analizează scenariile din aria de implemntare a proiectului pentru a verifica dacă cerințele de afaceri pot fi îndeplinite în limitele ariei de implementare a proiectului. În timpul acestui proces, valorile de configurare sunt identificate (Specificația) pentru a fi utilizate în faza Realizare.
Realizare: Implementatorul SAP (în calitate de SAP Partner) și Clientul configurează, integrează și testează scenariile de afaceri conform cerințelor.
Deploy (Lansare): Implementatorul SAP (în calitate de SAP Partner) și Clientul pregătesc sistemul pentru go-live. Practic, aici implementarea se finalizează.

Rezultate

Implementarea proiectului a produs următoarele rezultate:

  • Sistem de facturare: SAP IS-U funcționează ca un «motor de facturare» («billing engine»). Toate datele necesare pentru procesul de facturare sunt actualizate folosind schimbul de date cu sistemele externe.
  • Flux integrat de informații: integrările acoperă toate ariile: managementul relațiilor cu distribuitorii, achiziționarea de date de la sistemele tehnice, achiziționarea de date de la sistemele Front Office, transferul de date către sistemele Post Billing și de raportare, schimbul de date cu sistemul de management al furnizării, schimbul de date aferent canalelor de plată și contabilității, schimbul de date cu agențiile de colectare externe și cu terții.
  • Robustețea și fiabilitatea crescute a sistemului.
  • Valoare adăugată mai mare atât pentru companie cât și pentru clienţii acesteia.

Despre proiect

“Noul ecosistem este compus din mai multe tehnologii nou adoptate în România, cum ar fi SAP IS-U ca motor principal (Billing/Creditare/Facturare/Managementul datelor din sectorul energiei), precum și o versiune nouă de CRM bazată pe actuala platformă, GMC pentru managementul documentelor pdf, o nouă versiune de Filent pentru managementul documentelor, noul site MyEnel și aplicația mobile precum și o nouă versiune de Call Center integrat cu SAP IS-U.
Faza de tranziți a fost finalizată pe 27 Ianuarie 2019 și după primirea aprobării finale din partea departamentului de Vânzări Business, s-a trecut în productive pentru toți utilizatorii și clienții ENEL. După patru zile de muncă asiduă din partea tuturor departamentelor și a echipelor implicate, noul sistem a procesat mai mult de 1,8 milioane facturi.
Pe baza informațiilor prezentate mai sus, doresc să mulțumesc și să felicit toate persoanele implicate care au făcut posibil acest lucru. (Echipele GS, de business, furnizori și părți interesate).“

Un since MULȚUMESC!” (Extras din mesajul Enel Head of Digital Solutions Romania)