Soluții de afaceri

Competențe disponibile

Auditare
Analiză / Consultanță

Design / Proiectare
Implementare soluții

Suport Tehnic Hardware & Software
Consultanță Post-implementare

Servicii de Mentenanță.

xRM/CRM

Focality are in portofoliu solutii flexibile care raspund cerintelor unei game foarte variate de companii. Pentru companiile mici si medii oferim solutia CAS xRM, iar pentru companiile mari solutia Salesforce.

CAS xRM este o platforma care a fost perfectionata in peste 20ani de experienta in proiecte de implementare de tip xRM (Any Relationship Management) in intreaga lume. Este un produs complet care inglobeaza nativ toate ariile cerute pentru acest tip de aplicatii: operativ, analitic, colaborativ si mobil.
Functionalitatile oferite ii confera calitatea de produs de tip All-in-One acoperind o gama foarte variata: marketing si geo-marketing management, gestiunea partenerilor de afaceri (clienti, funrizori, etc), a oportunitatilor de vanzare, managementul activitatii angajatilor, helpdesk si ticketing cu preluare cereri pe toate canalele, project management, management-ul chestionarelor, gestiunea activitatilor call-center, portal colaborativ integrat.
Platforma include de asemenea un puternic instrument de raportare oferind multe tipuri de rapoarte: liste, dashboarduri, rapoarte grafice de tip BI, reprezentari geografice, etc.

Mai multe detalii puteți găsi aici

 

SALESFORCE este solutia CRM nr. 1 in lume cu o prezenta foarte dinamica pe piata din 1999. Prin componentele sale de baza: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud si Commerce Cloud, Salesforce ofera instrumentele necesare pentru o imagine completa a clientilor si a istoricului interactiunilor cu acestia, inclusive cu informatii preluate din retelele de socializare. Salesforce ofera posibilitatea configurarii unei multitudini de fluxuri de lucru, analize de business, notificari, o intreaga

suita de instrumente menite sa sporeasca productivitatea echipelor si sa ofere informatia necesara pentru personalizarea interactiunilor cu clientii si prospectii companiei.

Mai multe detalii puteți găsi aici

Business Process Management

Servicii de mapare a proceselor de afaceri pentru a simplifica implementarea de aplicații de afaceri, standarde internaționale și proceduri interne.

Include servicii de consultanţă [strategie de dezvoltare şi analiza factorilor de risc, evaluarea proceselor, definirea procedurii de business], servicii de implementare [configurare şi customizare de proces, soluţii de enterprise integration, data migration], servicii de analiză [integrarea bazelor de date, investigarea şi extragerea informaţiilor şi programare], servicii de testare [validare, verificare, testare, training şi consolidarea competenţelor], servicii de mentenanţă.

Data Warehouse

Sisteme de stocare a datelor generate de aplicațiile de afaceri ale unei companii

Instrumente de business intelligence, instrumente de extragere, transformare şi înregistrare a datelor, instrumente de gestionare şi preluare a metadatelor.

ERP

Soluție informatică (SAP) de gestiune a proceselor de afaceri ale unei companii.

Focality propune clienților săi sistemul ERP produs de SAP, liderul mondial în domeniul aplicațiilor de întreprindere. Acesta reprezintă un suport software pe care companiile de toate dimensiunile se bazează pentru a implementa cea mai bună strategie de afaceri şi pentru a permite excelenţa operaţională si financiară.
Utilizând această aplicaţie, puteţi crea procese de afaceri flexibile, atât de necesare astăzi şi în viitor.
Soluţia oferă funcţionalităţi puternice, orientare globală şi posibilitatea extinderii cu opţiuni de pachete de care aveţi nevoie pentru a obţine un avantaj competitiv pe termen lung şi pentru a plasa organizaţia dumneavoastră pe traseul creşterii profitabile.
Solutia ERP de la SAP acoperă următoarele categorii de procese, pe tipuri de resurse:

Resurse financiare:
Contabilitatea financiară (cerințele legale de contabilitate, carte mare, jurnale, balanță, bilanț, alte raportări). În cadrul soluției SAP, acest modul poate funcționa cu plan de conturi specific domeniului comercial dar și cu plan de conturi specific domeniului public respectând regulile acestui sector. SAP permite urmărirea simultană a activităților cu regim special (fără impozite, fără TVA, etc) și a activităților comerciale obișnuite (chiar dacă acestea sunt desfășurate de o instituție publică – de exemplu activități de închiriere piețe, hotel propriu).
Contabilitatea mijloacelor fixe din punct de vedere financiar, amortizări după metode diferite, chiar in cadrul aceleiași gestiuni, intrări, constituiri, ieșiri, reevaluări.
Contabilitatea de gestiune – controlul organizației din punct de vedere al fluxurilor valorice (centre de cost, centre de profit, comenzi, proiecte, rapoarte de management)
Pentru sectorul public, se folosește și componenta de gestiune a fondurilor care presupune urmărirea corectă a activităților legate de buget (planificare, aprobare, execuție) incluzând aici întreaga complexitate a aspectelor legale specifice.
Alte componente de interes care pot fi adăugate acestor module se referă la fluxurile financiare, incluzând gestiunea schimbului de date cu un operator de plăți cu carduri bancare și cu o componentă de portal pentru plăți prin internet

Resurse materiale:
Managementul materialelor, a achizițiilor, cu urmărirea corectă a contractelor (furnizori, scadențe, avantaje comerciale, detalii diverse) și a stocurilor (prețuri, consumuri, deprecieri, inventar, planificări și bugetări relevante, situații speciale privind materialele, materiale cu regim special).
Managementul vănzărilor, fie că sunt de mărfuri sau de servicii, cu urmărirea clienților (contracte, clauze comerciale specifice, scadențe, penalități, avantaje comerciale), tarifări și facturări ocazionale sau periodice, planuri de tarifare complexe). În sectorul public se pot gestiona prin acest modul toate taxele operaționale (avize, aprobări, autorizări, etc).
Managementul mijloacelor fixe proprii sau aflate în întreținere. Se pot urmări din punct de vedere logistic, al costurilor și al consumurilor de resurse umane, operații de întreținere si reparații pentru mijloace fixe și obiecte de inventar precum și pentru alte categorii de bunuri aflate în întreținere. Sunt prevăzute operații de mentenanță preventivă și corectivă, planuri de mentenanță, evaluări de consumuri specifice (de ex. parcul auto), planficări relaționate și chiar consitituirea de noi mijloace fixe sau obiecte de inventar în regim propriu.
Pentru operațiile complexe care se întind pe durate mai mari sau care implică și finanțări externe se folosește modulul de management al proiectelor, modul care completează procesele clasice oferite de o soluțe de management de proiect cu elemente puternice legate de alocare și analiză de costuri și resurse umane. În sectorul public, acest modul aduce un avantaj însemnat permițând gestionarea corectă a proiectelor finanțate din fonduri diverse, altele decât bugetul propriu, sau fonduri parte din bugetul propriu care trebuie urmărite distinct conform legii.

Resurse umane:
Gestiunea personalului – este modulul care permite urmărirea facilă a întreg ciclului de administrare al personalului, incluzând angajarea, alocarea și realocarea organizațională, formarea profesională, evaluarea, planuri de carieră, urmărirea de posturi și funcții, identificarea angajaților care corespund anumitor criterii profesionale, ieșirea din organizație.
Managementul salarizării – urmărește cerințele specifice salarizării în toată complexitatea lor legală, incluzând contracte colective de muncă, avansuri și lichidări, coeficienți diverși, gratuități, alocații, concedii, indemnizații, sporuri, regimuri de lucru cu program întreg sau parțial, ore suplimentare, regim special de lucru. De asemenea se obțin rapoartele necesare (stat de plată, fluturaș, raportările către instituțiile statului, fișe fiscale). În particular, în domeniul public, cu toate că marii producători de software nu au făcut încă adaptările specifice sistemului complex și în continuă schimbare din România, Focality rezolvă această problemă prin configurări proprii realizate pe platforma SAP, sporind astfel utilitatea oferită standard de producătorul german. Valoarea unei soluții software și a partenerului de implementare se vede tocmai în acele situații în care cerințele sunt deosebite. Astfel vă putem oferi soluția și pentru situația complexă în care salariații primesc venituri din fonduri multiple, gestionate pe proiecte de finanțare diverse, iar aceste venituri trebuie evidențiate distinct cu toate componentele specifice salarizării.

Program Management

Integrează toate aspectele unui proiect într-o soluţie amplă. Program Management permite echipelor dispersate să comunice, să colaboreze, să facă rapoarte şi să înregistreze deadline-urile, costurile, evoluţia şi performanţa echipei.

Supply Chain Management

Soluții informatice pentru automatizarea proceselor de aprovizionare ale companiei.

Permite proiectarea, planificarea, executarea şi monitorizarea activităţilor de aprovizionare, cu obiectivul de a crea valoare netă şi de a construi o infrastructură competitivă,creând pârghii logistice, sincronizând aprovizionarea cu cererea şi măsurând întreaga performanţă. Include funcţii pentru colaborare, planificare şi execuţie.

Business Intelligence

Aplicații informatice destinate analizării corelate a datelor disponibile în toate sistemele de afaceri ale unei companii

Suita de aplicații și procese care ajută la eficientizarea performanțelor de business prin facilitarea luării celor mai bune decizii.

Structurile manageriale au ajuns să aibă nevoie de un instrument puternic de măsurare, monitorizare și urmărire a proceselor cheie ale afacerilor.

Pe fondul înăspririi condițiilor concurențiale, managerii trebuie acum să rezolve probleme complexe, deseori insuficient de clar definite, cu implicații în planuri multiple.

Document Management

Soluții informatice de gestiune a documentelor într-o organizație.