GDPR

Focality SRL își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau la dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal va puteți adresa Ofițerului cu Protecția Datelor pe e-mail: gdpr@focality.ro sau tel.+40 732 674 307 .

Notificare de procesare echitabila privind datele cu caracter personal apartinand clientilor