Studiu de caz: DISTRIBUTIE ENERGIE EOLTENIA SAP IS-U

Context

Distribuție Oltenia este succesorul legal al Electrica Oltenia din 15 martie 2007, continuând desfășurarea exclusivă a activității de distribuție a energiei electrice în calitate de proprietar al activelor necesare derulării activității în urma separării activităților impusă prin cerințele legale europene (Unbundling).
Distribuție Oltenia asigură alimentarea cu energie electrică a 1.449.939 clienți din 7 județe din regiunea Olteniei: Dolj, Arges, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman.

De peste 13 ani, Distribuție Oltenia a continuat să investească și să inoveze în domeniul sustenabilității pentru a asigura un echilibru între aspectele sociale, economice și de mediu. În tot acest timp, au fost implementate inițiative cu rezonanță pe termen lung care au rolul de a susține atingerea obiectivelor de performanță.
Una din cele mai importante inițiative este reducerea pierderilor și asigurarea excelenței operaționale prin digitizarea activității, ce se desfășoară în perioada 2016 – 2020, cu următoarele măsuri pentru atingerea obiectivului:

  1.  implementarea sistemului Mobile Workforce Management (MWM) pentru formațiile care lucrează în teren.
  2. dezvoltarea unui sistem de măsurare inteligent, cu contoare inteligente (SMART) și asigurarea colectării și procesării datelor de la distanță cu aplicația Meter Data Management (MDM)
  3. stabilirea unui sistem unificat de baze de date, integrarea cu sistemul existent SAP-ISU, pentru a furniza un mix de informații de înaltă calitate atât pentru DEO cât și pentru client.

Provocări

Având în vedere implementarea unor sisteme importante necesare activității operaționale de distribuție, cât și a unor sisteme ce culeg și administrează date din contoare inteligente, provocarea a fost aceea de integrare cu sistemul existent SAP IS-U și de asigurare a unei coerențe și a unui mod de lucru simplificat, automat.

Soluția

Pentru proiectul integrare SAP-MDM se are în vedere, modificarea SAP IS-U, astfel încât să utilizeze informații provenite din procesul de măsurare și monitorizare de la distanță, al contoarelor SMART prin aplicația MDM.
Datele din MDM, se vor tranfera în SAP, unde vor fi preluate și procesate automat, astfel încât să se asigure continuitatea în procesele operaționale derulate în cadrul DEO și ale CEZ Vânzare.

Pentru integrarea SAP cu MDM, au fost analizate procesele de business și s-a evidențiat necesarul de informații ce va fi folosit și transferat între aceste sisteme, atât în ceea ce privește modelul de date cât și stadii din parcursul procesului.
Anumite procese din SAP vor fi modificate, astfel încât, la schimbarea unui anumit stadiu, să poată fi startate și realizate automat, fără ajutorul unui operator. Vom avea modificări în procesele de măsură în ceea ce privește montarea și demontarea contoarelor, conectarea și deconectarea, citirea contoarelor, procesul de schimbare al furnizorului, procesul de facturare.
De asemenea, se va implementa în SAP și un modul pentru monitorizarea pașilor și indeplinirea cu success a unui process start to end.

Rezultate

Pentru început se dorește instalarea a 10.000 de contoare SMART în regiunea Craiova. Cu ajutorul sistemului MDM se va asigura colectarea și monitorizarea de la distanță a datelor citite în contor, cât și realizarea unor calcule de bază pentru facturare. Toate informațiile se vor transmite automat în SAP.
SAP va prelua și valida informațiile primite și le va utiliza mai departe în tranzacții SAP IS-U, asigurând continuitatea proceselor de măsură, a facturării și transmiterii la client a facturii de energie electrică.
Se va reduce operarea manuală și erorile din sistem.

Despre proiect

Proiectul de integrare SAP-MDM este în etapa de analiză și pregătire a specificației de implementare.

Durata de implementare este de 21 de luni cu go-live final la începutul lunii iunie 2021.